logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Rezerwat przyrody „Pionki”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 81,60 ha, utworzony w 1982 r., położony w gminie Pionki, na terenie nadleśnictwa Kozienice, obręb Pionki.

Rezerwat zlokalizowany jest w najbliższym sąsiedztwie Pionek, po obu stronach szosy łączącej to miasto z szosą Kozienice – Radom. W jego obrębie występują niewielkie wzniesienia wydmowe, osiągające kilka metrów wysokości względnej oraz torfowiska niskie i wysokie. Głównym przedmiotem ochrony jest tu zróżnicowany pod względem wieku i struktury las mieszany z drzewostanem tworzonym głównie przez: grab, sosnę, jodłę i dąb. Grupa ponad 200-letnich dębów rosnących w rezerwacie została uznana za pomniki przyrody, rosną tu także stare dorodne sosny. Dobrze, w sposób naturalny, odnawiają się w rezerwacie: jodła i dąb. W runie leśnym rosną m.in.: widłak goździsty, widłak jałowcowaty, lilia złotogłów, konwalia majowa i przylaszczka pospolita.

  • 5
  • 5jpg