logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Rezerwat przyrody „Załamanek”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 78,97 ha, utworzony w 1982 r., położony w gminie Pionki na terenie nadleśnictwa Kozienice, obręb Pionki.

Rezerwat, zlokalizowany na płn.- zach. od Pionek, przy szosie Kozienice – Radom, obejmuje teren równinny, z kilkoma bagnistymi zagłębieniami. Z jednego z nich wypływa rz. Ostrownica. Głównym przedmiotem ochrony są tu zróżnicowane zbiorowiska leśne o bogatym drzewostanie, w znacznej części starodrzewy, tworzące charakterystyczną mozaikę, w zależności od typu podłoża. Wśród zbiorowisk leśnych rezerwatu dominują: las mieszany, bór mieszany, ols, łęg jesionowo-olszowy, łęg jesionowo-wiązowy i grąd subkontynentalny. W drzewostanach dominują olcha, sosna, jodła i świerk, zaś w domieszce występują dąb szypułkowy, jesion, wiąz, jawor, brzoza i osika. Zarówno pod względem zróżnicowania siedliskowego jak i gatunkowego lasy rezerwatu należą do unikatowych w Puszczy Kozienickiej. W rezerwacie rośnie szereg rzadkich gatunków roślin, m.in.: wawrzynek wilczełyko, czosnek niedźwiedzi, kopytnik pospolity, zawilec żółty, lilia złotogłów i czermień błotna. Na terenie rezerwatu gnieżdżą się rzadkie gatunki ptaków, m.in.: krogulec, słonka i samotnik

  • 4
  • 4jpg