logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Rezerwat przyrody „Zagożdżon”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 65,67 ha, najstarszy w Puszczy Kozienickiej, utworzony w 1962 r., położony w gminie Kozienice, na terenie nadleśnictwa Kozienice, obręb Zagożdżon.

Rezerwat zlokalizowany jest na zach. od wsi Augustów i na pd. od Królewskiej Drogi. Głównym przedmiotem ochrony są tu zróżnicowane zbiorowiska leśne typowe dla Puszczy Kozienickiej, przede wszystkim bór mieszany z udziałem jodły na granicy zasięgu oraz grąd subkontynentalny. Drzewostany są różnogatunkowe i różnowiekowe (80 – 190 lat). Występujące tu niegdyś wspaniałe starodrzewy jodłowe w większości zostały zniszczone przez śniegołomy w latach 70-tych XX w. Obecnie w drzewostanie dominują: dąb, grab i sosna; jodła występuje jedynie w domieszce. Ponadto występują tu: brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, olsza czarna, jesion wyniosły. Na terenie rezerwatu znajduje się pomnik przyrody okazały dąb szypułkowy nazwany „Zygmunt August”. W rezerwacie występuje szereg rzadkich gatunków roślin m.in.: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, śnieżyczka przebiśnieg, przylaszczka pospolita, czosnek niedźwiedzi, kokorycz pełna, zdrojówka rutewkowata  i  konwalia majowa.

  • 1
  • 1jpg