logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Obszary chronionego krajobrazu - KPK

Obszar chronionego krajobrazu  obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. Ryszarda Zaręby nie zostały formalnie zatwierdzone obszary chronionego krajobrazu.