chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

"Pilawski grąd"

  • rok utworzenia - 1984
  • powierzchnia 4,04 ha
  • typ florystyczny/lasów i borów (Fl/L)

Rezerwat Pilawski Grąd od 1984 roku chroni fragment naturalnego grądu subkontynentalnego (typowego i niskiego). Zajmuje zaledwie 4,04 ha i położony jest na zachód od szosy Piaseczno-Góra Kalwaria, w kierunku wsi Orzeszyn. Jest to najmniejszy rezerwat w Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Do najbardziej imponujących drzew należą tu pomnikowe dęby szypułkowe, których wiek szacuje się na nawet 180 lat, a także kilka sztuk buka pospolitego, poza jego naturalnym zasięgiem. Rosną tu także 100-letnie sosny, graby pospolite, robinie akacjowe, brzozy brodawkowate i jesiony wyniosłe. Na podszyt składają się grab, świerk, osika, leszczyna, trzmielina i kruszyna. W runie można zaobserwować zawilca gajowego, kokoryczkę wielokwiatową, konwalię majową, konwalijkę dwulistną, narecznicę samczą, fiołka leśnego, gwiazdnicę wielokwiatową, gajowca żółtego, szczawik zajęczy, pszeńca zwyczajnego i bluszczyk kurdybanek. W rezerwacie znajdują się niewielkie rowy melioracyjne, okresowo wypełnione wodą. Obserwowany w ostatnich latach spadek poziomu wód gruntowych jest zjawiskiem niekorzystnym, powodującym degradację drzewostanu grądowego. W 2013 roku prowadzono w rezerwacie działania ochronne, wynikające z Zadań ochronnych ustanowionych dla rezerwatu, które polegały na usuwaniu nalotu drzew lekkonasiennych (osika i brzoza) oraz zmniejszeniu zwarcia drzewostanu. Dokoła rezerwatu rośnie znacznie przekształcony las – pierwotnie drzewostan lipowo-dębowo-grabowy z domieszką klonu i jesionu – a obecnie monokultura sosnowa.

Przez rezerwat biegnie czarny Chojnowski Szlak Zabytków Przyrody.

  • 1
  • 2
  • 3