chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

"Las pęcherski"

  • rok utworzenia - 1989
  • powierzchnia - 14,99 ha
  • typ - fitocenotyczny/lasów i borów (Fi/L)

Utworzony w 1989 roku rezerwat obejmuje powierzchnię 14,99ha i jest położony w Uroczysku Pęchery, gmina Piaseczno, pomiędzy wsią Grochowa a szosą Jazgarzew-Grójec. Chroni stary drzewostan grądu typowego Tilio-Carpinetum oraz bór mieszany z 120-150-letnią sosną.

Rezerwat Las Pęcherski należy do najmniej przekształconych przez człowieka obszarów w Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Charakteryzuje go różnorodność występujących tu gatunków drzew, krzewów oraz roślin zielnych runa leśnego. Jednym z zagrożeń dla miejscowej fitocenozy jest pojawienie się gatunków obcych (neofityzacja roślinności) – m.in. robinii akacjowej czy glistnika jaskółcze ziele.

  • 1
  • 2
  • 3