chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

"Łoś"

  • rok utworzenia - 1989
  • powierzchnia - 11,02 ha
  • typ - fitocenotyczny/lasów i borów (Fi/L)

Na południu chojnowskiego parku Krajobrazowego, przy drodze łączącej miejscowości Łoś i Piskórka, leży utworzony w 1989 roku rezerwat Łoś. Obejmuje on obszar 11,02 ha i położony jest w gminie Prażmów, w Uroczysku Łoś. Rezerwat chroni fragment lasu o charakterze naturalnego wilgotnego niskiego grądu czyśćcowego Tilio-Carpinetum stachyetosum porastającego niewielkie wilgotne i żyzne zagłębienie w terenie. W drzewostanie przeważa nawet 80-100 -letni dąb szypułkowy z domieszką brzozy brodawkowatej i osiki. Na podszyt składają się kruszyna, dereń, trzmielina, świerk pospolity, wiąz polny i wiąz szypułkowy. W runie leśnym zaobserwowano leśne storczyki grądowe – listerę jajowatą, podkolan biały i kruszczyk szerokolistny. Z mniej spektakularnych roślin spotkać tu można konwalijkę dwulistną, konwalię majową, gwiazdnicę pospolitą, niecierpka pospolitego i marzankę wonną. W przeszłości próbowano osuszać teren rezerwatu w celu zwiększenia produkcyjności drzewostanu, czego pozostałością są płytkie rowy melioracyjne.

Przez rezerwat przebiega szlak pieszy żółty biegnący z Piaseczna do Prażmowa, nieopodal biegnie również szlak zielony z Konstancina do Złotokłosu.

  • 1OL0V30NH
  • 2
  • 3
  • 4