chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

"Biele chojnowskie"

  • rok utworzenia - 1979
  • powierzchnia - 14,1 ha
  • typ - florystyczny/lasów i borów (Fl/L)

Utworzony na powierzchni 14,1 ha rezerwat, leży w gminie Piaseczno na północnym skraju Uroczyska Biele, w pobliżu wsi Wólka Pęcherska przy szosie wojewódzkiej nr 722. Utworzono go w 1979 roku dla ochrony stanowiska wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum), rośliny charakterystycznej dla pasa przymorskiego, a na Mazowszu będącej osobliwością przyrodniczą niezbadanego pochodzenia i występującej wyspowo. Wiciokrzew jest pnączem wspinającym się najczęściej po dębach i olszach do wysokości nawet 12 m, przykrywającym leszczyny i kruszyny, a czasem płożącym się po ziemi. Rezerwat Biele Chojnowskie chroni także fragmenty lasu łęgowego z olszą czarną, jesionem wyniosłym i brzozą brodawkowatą położonego poniżej skarpy rzeki Jeziorki oraz olsu porzeczkowego. W podszycie rosną tu porzeczka czarna, trzmielina pospolita, trzmielina brodawkowata, czeremcha i jarząb pospolity. Na suchej skarpie rośnie tu las brzozowo-dębowy oraz mieszany bór sosnowo-dębowy z chrobotkami Cladonia sp.

Rezerwat ten jest jedynym na obszarze Chojnowskiego Parku Krajobrazowego posiadającym zatwierdzony przez Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska Plan Ochrony.

Na obszarze rezerwatu, przy szosie Piaseczno-Grójec, położony jest cmentarz wojskowy z czasów I wojny światowej. Znajduje się na nim 68 mogił niemieckich i 18 mogił rosyjskich żołnierzy, poległych podczas ofensywy niemieckiej w lipcu 1915 r. w zaciętych walkach nad Jeziorną.

Przez rezerwat biegnie czerwony szlak pieszy Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4