chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

"Olszyna łyczyńska"

  • rok utworzenia - 1982
  • powierzchnia - 25,38 ha
  • typ - fitocenotyczny/lasów i borów (Fi/L)

Rezerwat utworzono w 1982 roku na powierzchni 25,38 ha. Rezerwat położony jest w gminie Konstancin–Jeziorna pomiędzy miejscowościami Obory i Łyczyn. Został utworzony w celu ochrony pozostałości podmokłych lasów łęgowych w pradolinie Wisły, w niewielkim stopniu przekształconych przez człowieka. Na szczególną uwagę zasługują zabagnione obniżenia terenu o podłożu torfowym ze zbiorowiskami zarośli kruszynowo-wierzbowych z bogatym runem roślin hydrofilnych. Spośród gatunków drzew, występuje tu olsza szara, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, topola osika oraz sztucznie nasadzony tu świerk pospolity. Wiosną obniżenia terenu zalane są wodą, po której ustąpieniu wyrasta tu bujny podszyt z czarnym bzem, czarną i czerwoną porzeczką, kruszyną, trzmieliną pospolitą, dereniem świdwą, jarzębem pospolitym, czeremchą zwyczajną i kaliną koralową. W runie leśnym spotkać można przytulię błotną, zachylnik błotny (nerecznicę błotną), bodziszka cuchnącego, bluszczyk kurdybanek, czyściec leśny, niecierpek pospolity, gwiazdnicę gajową, mannę mielec i pokrzywę zwyczajną.

Rezerwat okrąża niebieski szlak pieszy, jednak wnętrze rezerwatu nie jest udostępnione dla turystów i spacerowiczów.

  • 1
  • 2
  • 3