chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

"Łęgi Oborskie"

  • rok utworzenia - 1981
  • powierzchnia - 48,31 ha
  • typ - krajobrazów ekologicznych/lasów i borów (Ke/L)

Rezerwat powstał w 1981 roku na dużej powierzchni 48,31 ha (jest drugim co do wielkości rezerwatem w Chojnowskim Parku Krajobrazowym). Leży w gminie Konstancin – Jeziorna w bliskim sąsiedztwie Uzdrowiska Konstancin oraz graniczy z zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym w Oborach. Dochodzi do niego droga asfaltowa z Obór w kierunku miejscowości Gassy nad Wisłą. Obiektem ochrony jest łęg jesionowo–wiązowy, pozostałość naturalnej szaty roślinnej doliny Wisły. Pierwotnie lasy takie porastały całą dolinę Wisły, jednak ze względu na żyzne gleby zostały wycięte i przeznaczone na cele rolnicze. Fragmenty naturalnych lasów łęgowych chronione są w rezerwatach. Roślinność w rezerwacie występuje strefowo – w zależności od wilgotności podłoża. Na glebach zalewanych rosną stuletnie olsze szare, dorastające do ponad 30 metrów. Na suchszych obszarach występują jesion wyniosły i wiąz szypułkowy, klon pospolity, dąb szypułkowy oraz lipa drobnolistna. Na podszyt składają się czarny bez, dereń świdwa, czeremcha zwyczajna, jarząb pospolity i porzeczka czerwona. W runie znajdziemy pnącza takie jak chmiel zwyczajny, psianka słodkogórz i przytulia czepna, a także niecierpka pospolitego, bluszczyk kurdybanek, wiechlinę zwyczajną, kosaćca żółtego i pokrzywę zwyczajną. W rezerwacie tworzą się w okresach wilgotnych oczka śródleśne.

Niektóre źródła historyczne wskazują na to, iż w miejscu obecnego lasu łęgowego znajdowało się w XVIII wieku jezioro, które po intensywnych pracach w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego oraz osuszenia terenu, zmieniło się w bagno, a następnie w las łęgowy.

Rezerwat nie jest udostępniony do zwiedzania, spacery uniemożliwia także znaczne zabagnienie terenu i pokrzywy. Spacerować można natomiast dróżkami biegnącymi skrajem lasu. Nieopodal rezerwatu biegnie niebieski szlak pieszy z Konstancina do Zalesia Górnego oraz niebieski szlak rowerowy z Powsina przez Konstancin-Jeziornę do Góry Kalwarii.

  • 1Q3GQIBWN
  • 2
  • 3