chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

"Chojnów"

  • rok utworzenia - 1979
  • powierzchnia - 12,14 ha
  • typ - fitocenotyczny/lasów i borów (Fi/L)

Rezerwat utworzono w 1979 roku na powierzchni 12,14 ha. Położony jest w gminie Piaseczno, około 600m na wschód od szosy Piaseczno-Góra Kalwaria. Rezerwat chroni grąd wysoki z zachowanym naturalnym drzewostanem dębowo-grabowym osiągającym nawet 150-180 lat. Rezerwat stanowi obszar o wyróżniającym go stopniu naturalności wśród otaczających go drzewostanów gospodarczych. Oprócz dębów i grabów znajdziemy tu sosnę pospolitą, lipę drobnolistną, modrzew pospolity i dąb czerwony. W podszycie rosną także brzoza brodawkowata, świerk pospolity, leszczyna pospolita, kruszyna pospolita i jarząb pospolity. Na rosnących tu starych drzewach gniazduje wiele ptaków. Obserwowano tu rzadką w Polsce muchołówkę małą. W runie znaleźć tu można chronioną lilię złotogłów, a także bluszczyk kurdybanek, przytulię Schultesa, zawilca gajowego, konwalijkę dwulistną, konwalię majową, szczawik zajęczy, możylinek trójnerwowy, gwiazdnicę wielokwiatową i borówkę czarną.

Niedaleko rezerwatu, w lesie Stefanów, znajduje się pomnik w postaci symbolicznej mogiły 93 więźniów z Pawiaka rozstrzelanych tu przez hitlerowców. Po II wojnie światowej szczątki ich zostały przeniesione na cmentarz w Palmirach. W pobliżu miejsca pamięci narodowej wyznaczono miejsce do parkowania, a także postawiono wiatę i ławki.

Na południu rezerwat graniczy ze szkółką leśną, wzdłuż jego granicy biegną zielony Szlak Lasów Chojnowskich oraz niebieski Szlak Rezerwatowy.

  • 1
  • 2
  • 3