chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu zajmują około 30% powierzchni Województwa Mazowieckiego, a największym z nich jest znajdujący się na terenie ponad 50 gmin Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 148 tysięcy hektarów.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody, Obszary Chronionego Krajobrazu mają za zadanie ochronę korytarzy ekologicznych – terenów umożliwiających swobodną migrację zwierząt, roślin i grzybów. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu ma również za zadanie chronienie innych form ochrony przyrody znajdujących się na jego terenie (np. Chojnowskiego Parku Krajobrazowego) przed presją ze strony obszarów otaczających. Najcenniejszymi obszarami znajdującymi się wewnątrz obszaru są: Kampinoski Park Narodowy, Dolina Środkowej Wisły, Kampinoska Dolina Wisły, doliny rzeczne Świdra, Mieni czy Jeziorki oraz najważniejsze mazowieckie torfowiska znajdujące się na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo, wiele obszarów o mniejszej wartości przyrodniczej pełni ważne funkcje edukacyjne i zdrowotne dla mieszkańców Warszawy. Są to między innymi Las Kabacki, Las Bemowo, Lasek Bielański czy też Lasy Starej Miłosnej.

Oficjalny nadzór nad Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego we współpracy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

  • Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu - Mokradła w okolicy Jesówki
  • Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu - Obszar Górki Szymona
  • Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu - Teren podmokły w okolicy Wilczej Wólki
  • Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu - rzeczka Mała w Konstancinie-Jeziornie

Fot. archiwum MZPK