09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - BPK

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.