09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Użytki ekologiczne na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

 

Nr

ID użytku ekologicz-nego w Rejestrze Wojewody

Miej-scowość

Gmina

Leśnic-two

Oddz. leśny

Ewidencja gruntów

Pow. (ha)*

Szczególny cel ochrony

1/P

406

Parzeń I

Budzeń Duży

Sikórz

63m

63/4LP/118

1,16

teren zabagniony

2/P

407

Karwosieki Nostkowice

Budzeń Duży

Sikórz

13f, 13c

13/3LP/129

0,31

las

3/P

410

Cierszewo

Budzeń Duży

Sikórz

101b

101 LP/47

0,65

Las, teren zabagniony

4/P

411

Brwilno

Stara Biała

Brwilno

86d

86 LP/167

1,11

nieużytek

5/P

412

Brwilno

Stara Biała

Brwilno

95b

95/1LP/179

0,36

teren zabagniony

6/P

413

Brwilno

Stara Biała

Brwilno

100f

100 LP/134

2,36

teren zabagniony

7/P

414

Brwilno

Stara Biała

Brwilno

105c

105/1LP/137

0,48

teren zabagniony

8P

415

Brwilno

Stara Biała

Brwilno

106 i

106 LP/139

0,26

teren zabagniony

9/P

416

Brwilno

Stara Biała

Brwilno

107i

107LP/140

0,67

teren zabagniony

10/P

626

Parzeń

Brudzeń Duży

Sikórz

26Ac

23/1

0,88

teren zabagniony porośnięty kosaćcem, sitowiem, starorzecze Skrwy

11/P

627

Parzeń

Brudzeń Duży

Sikórz

26Ah

24/3

0,21

teren zabagniony porośnięty kosaćcem, sitowiem, starorzecze Skrwy

12/O

628

Brudzeń Duży

Brudzeń Duży

Sikórz

32d

482

0,62

Teren zabagniony na siedlisku Bb

13/O

629

Parzeń

Brudzeń Duży

Sikórz

33f

114

0,34

Teren zabagniony na siedlisku Bb, wyrobisko po eksploatacji torfu

14/O

630

Parzeń

Brudzeń Duży

Sikórz

33l, 33t, 33x

111

1,06 (kolejno 0,65, 0,26, 0,1005)

Teren zabagniony na siedlisku BMb

użytki ekologiczne 4.png

użyytki ekologiczne 3.png