09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

"Brudzeńskie jary"

  • rok utworzenia: 2002
  • gmina: Brudzeń Duży

Rezerwat w zarządzie Nadleśnictwa Płock. Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu przełomu Skrwy Prawej i jej dopływu, ochrona starych drzewostanów dębowych i skupisk unikalnej roślinności zielnej. Z ciekawym ukształtowaniem powierzchni wiąże się znaczna różnica wzniesień, sięgająca do kilkunastu metrów. Obok wartości krajobrazowych rezerwat zasługuje na ochronę z uwagi na cenną szatę roślinną. Szczególnie wartościowy jest ponad 150 - letni drzewostan dębowy. Oprócz dębu szypułkowego drzewostany rezerwatu tworzą: brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, rzadziej topola biała, olsza czarna, klon jawor i pospolity. W podszycie, oprócz podrostów gatunków drzewiastych występują: leszczyna pospolita, wiciokrzew suchodrzew, czeremcha pospolita. Wczesną wiosną, przed pełnym rozwojem liści obserwuje się bogato rozwinięte runo leśne złożone z przebiśniegów, rutewki orlikolistnej, obydwu gatunków zawilca, szczawika zajęczego i ziarnopłonu. Obok cennych wartości przyrodniczych rezerwat posiada znaczne walory kulturowe. Znajduje się tu obelisk upamiętniający męczeńską walkę z hitlerowcami w czasie II wojny światowej. W północno - zachodniej części rezerwatu, na krawędzi wysokiego brzegu doliny Skrwy znajduje się dobrze zachowane wczesnośredniowieczne grodzisko. Jest to grodzisko pierścieniowate o kształcie zbliżonym do trójkąta, o rozmiarach w najszerszym miejscu wynoszącym ok. 125 x 90 m.

Rez. Brudzeńskie Jary.png