09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Parki Narodowe - BPK

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Na obszarze województwa mazowieckiego znajduje się jeden park narodowy - Kampinoski Park Narodowy. Szczegółowe informacje na temat parku można znaleźć na stronie internetowej http://www.kampinoski-pn.gov.pl/

Parki narodowe w Polsce

Lista parków narodowych w Polsce:

 
Lp Nazwa
1 Babiogórski Park Narodowy
2 Pieniński Park Narodowy
3 Tatrzański Park Narodowy
4 Ojcowski Park Narodowy
5 Wielkopolski Park Narodowy
6 Kampinoski Park Narodowy
7 Karkonoski Park Narodowy
8 Woliński Park Narodowy
9 Bieszczadzki Park Narodowy
10 Roztoczański Park Narodowy
11 Gorczański Park Narodowy
12 Wigierski Park Narodowy
13 Drawieński Park Narodowy
14 Poleski Park Narodowy
15 Biebrzański Park Narodowy
16 Park Narodowy Gór Stołowych
17 Magurski Park Narodowy
18 Park Narodowy "Bory Tucholskie"
19 Narwiański Park Narodowy
20 Białowieski Park Narodowy
21 Park Narodowy "Ujście Warty"
22 Słowiński Park Narodowy
23 Świętokrzyski Park Narodowy

 

Mapa parkó◘w narodowych w Polsce.png

 

Czytaj dalej...