09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Parki Krajobrazowe - BPK

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Na obszarze województwa mazowieckiego znajduje się 9 parków krajobrazowych:

  • Brudzeński Park Krajobrazowy
  • Chojnowski Park Krajobrazowy
  • Kozienicki Park Krajobrazowy
  • Mazowiecki Park Krajobrazowy
  • Nadbużański Park Krajobrazowy
  • Bolimowski Park Krajobrazowy (park graniczny)
  • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (park graniczny)
  • Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (park graniczny)
  • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu (park graniczny)