09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Obszary chronionego krajobrazu w otoczeniu BPK

Mapa przedstawia lokalizację obszarów chronionego krajobrazu (Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu i Przyrzecze Skrwy Prawej) w okolicach Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

ochk.png