05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Scenariusze zajęć

"Skrypt do zajęć przyrodniczych dla nauczycieli”
 
Do pobrania:

  1. Co to jest pomnik przyrody?
  2. Porosty, jako przykład organizmów bioindykacyjnych
  3. Budowa warstwowa lasu
  4. Mieszkańcy lasu
  5. Poznajemy ptaki wodne w najbliższej okolicy
  6. Śladami zwierząt
  7. Poznajemy bezkręgowce wód śródlądowych
  8. Poznajemy roślinność związaną ze środowiskiem wodnym
  9. Poznajemy organizmy glebowe
  10. Mieszkańcy naszych łąk

Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych mógł w 2011 roku, wydać publikację pt. „Skrypt do zajęć przyrodniczych dla nauczycieli”. Zawiera on 10 niezwykle ciekawych scenariuszy zajęć, pomocnych dla nauczycieli, którzy dzięki nim mogą przeprowadzać ciekawe lekcje nie tylko w klasie, ale także i w terenie. Skrypt rozprowadzany jest bezpłatnie nauczycielom biorącym udział w wycieczkach i zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, rozsyłany będzie też do bibliotek szkolnych i innych placówek edukacyjnych. Można go również pobrać z naszej strony internetowej.

Dziękujemy WFOŚiGW w Warszawie za wsparcie tego typu istotnych projektów związanych z edukacją ekologiczną.

dziekczynna%20skrypt.jpg