05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Oferta edukacyjna

Publikacja „Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza”

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza to ilustrowany przewodnik po pięciu Parkach Krajobrazowych na terenie Województwa Mazowieckiego. Książka prezentuje m.in. najciekawsze miejsca pod względem przyrodniczym, siedliska, gatunki roślin i zwierząt występujące w Zespole Parków oraz obiekty turystyczne, historyczne i kulturowe.
Dodatkową atrakcją są zamieszczone mapy poszczególnych Parków z naniesionymi granicami Parków i ścieżek dydaktycznych, które posłużą turystom do wędrówek pieszych oraz wycieczek rowerowych szlakami MZPK.

Czytaj dalej...

Oferta edukacyjna Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Zapraszamy do udziału w zajęciach przyrodniczych organizowanych przez  Zespół ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego!  

Uwaga:

Od 1 lutego 2017 roku Zespół ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zmienia swoją siedzibę.

W związku z tym proponowane tematy zajęć mogą  ulec  zmianie.

Każdorazowo prosimy kontaktować się telefonicznie lub na podany niżej adres e-mail.

Zajęcia ukazujące piękno natury, urok mazowieckich krajobrazów oraz znaczenie wartości kulturowych i historycznych mogą odbywać się w terenie lub szkolnej sali. Staramy się, aby zachęcały one do czynnego udziału w odkrywaniu tajników przyrody – główną formą naszych działań są warsztaty przeplatane pogadanką lub poprzedzone prelekcją. Możemy wybrać się także na wspólną wycieczkę pieszą lub rowerową – np. po wyznaczonych ścieżkach dydaktycznych. W terenie na pewno nie zabraknie ciekawych obiektów i zjawisk – nie na darmo obszar ten zasłużył na objęcie go taką formą ochrony przyrody, jaką jest park krajobrazowy

Zajęcia są bezpłatne.

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel.: 25 644 13 71

e-mail:

Czytaj dalej...

Oferta edukacyjna Chojnowskiego PK - zajęcia stacjonarne

Chojnowski Park Krajobrazowy serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach edukacyjnych. Na Państwa życzenie przyjedziemy do szkoły i poprowadzimy prelekcję dla uczniów. Poniżej przedstawiamy naszą ofertę edukacyjną; możliwe jest także zaproponowanie własnego tematu zajęć! Zajęcia dostosowujemy do wieku uczestników.

Czytaj dalej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • Strona 2 z 3