05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Publikacja „Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza”

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza to ilustrowany przewodnik po pięciu Parkach Krajobrazowych na terenie Województwa Mazowieckiego. Książka prezentuje m.in. najciekawsze miejsca pod względem przyrodniczym, siedliska, gatunki roślin i zwierząt występujące w Zespole Parków oraz obiekty turystyczne, historyczne i kulturowe.
Dodatkową atrakcją są zamieszczone mapy poszczególnych Parków z naniesionymi granicami Parków i ścieżek dydaktycznych, które posłużą turystom do wędrówek pieszych oraz wycieczek rowerowych szlakami MZPK.

img_1641.jpg

img_1636.jpg

img_1637.jpg
Wydanie publikacji możliwe było dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, któremu dziękujemy za wspieranie przedsięwzięć związanych z edukacja ekologiczną.

dzikczynna%20dodruk.jpg