logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Oferta edukacyjna Kozienickiego PK - prelekcje, warsztaty w placówkach oświatowych

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego serdecznie zaprasza dzieci, młodzież, nauczycieli, osoby niepełnosprawne z placówek oświatowych leżących w granicach Kozienickiego PK i jego okolicy do skorzystania z oferty edukacyjnej w formie prelekcji i warsztatów.

Spotkania prowadzone przez pracownika Parku odbywają się w placówkach oświatowych, w uzgodnionych z nauczycielami terminach i są dostosowane do wieku słuchaczy. Podczas prelekcji i warsztatów wyświetlane są m.in. prezentacje multimedialne, filmy, a  ciekawe pomoce dydaktyczne, plansze i karty pracy wspierają proces przyswajania wiedzy przyrodniczej przez uczestników.

W celu uzgodnienia terminu i tematu zajęć należy kontaktować się: tel. 48 612 34 41 lub 607 600 415; e-mail:

Propozycje tematów realizowanych w placówkach oświatowych:

Formy ochrony przyrody w Polsce.

Poznajemy walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. profesora Ryszarda Zaręby.

Czynna ochrona przyrody w Kozienickim Parku Krajobrazowym.

Las i jego mieszkańcy.

Charakterystyka wybranych gatunków ssaków zamieszkujących Kozienicki Park Krajobrazowy.

Poznajemy gatunki roślin i zwierząt poszczególnych warstw lasu.

Poznajemy gatunki inwazyjne roślin i zwierząt oraz ich wpływ na różnorodność biologiczną.

Porosty jako bioindykatory zanieczyszczeń powietrza.

Sowa mądra głowa.

Życie rodzinne bociana białego – od przylotu po sejmiki.

Panie bobrze gdzie się mieszka dobrze ?

Nie taki wilk straszny jak go malują.

Płazy - zwierzęta dwóch środowisk.

Poznajemy owady społeczne - pszczoła miodna.

Poznajemy owady społeczne - mrówki.

Nietoperz - nocny łowca.

Ślady i tropy zwierząt.

Dziuple i ich mieszkańcy.

Przygotowania roślin i zwierząt do zimy.

Zwierzęta zapadające w sen zimowy.

Przystosowania ptaków do życia w różnych środowiskach.

Ptaki zimujące w Polsce.

Zasady prawidłowego dokarmiania ptaków w okresie zimowym.

W jaki sposób możemy pomagać ptakom przez cały rok ?

Szkodliwość wypalania łąk i pastwisk.

Grzyby jadalne, niejadalne, trujące i chronione - rozpoznawanie gatunków, podstawowe zasady grzybobrania.

Szkolne laboratorium – Co się kryje w kropli wody ? Biologiczne i chemiczne badanie wody.

Szkolne laboratorium – badamy glebę.

Odpady segregujesz – środowisko ratujesz.

Zajęcia są bezpłatne

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 46
 • 47
 • 48
 • 50
 • 51
 • 52
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 59
 • 6
 • 6
 • 60
 • 61
 • 62
 • 64
 • 7
 • 8