logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Oferta edukacyjna Kozienickiego PK - prelekcje, warsztaty w placówkach oświatowych

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego serdecznie zaprasza dzieci, młodzież, nauczycieli, osoby niepełnosprawne z placówek oświatowych leżących w granicach Kozienickiego PK i jego okolicy do skorzystania z oferty edukacyjnej w formie prelekcji i warsztatów.

Spotkania prowadzone przez pracownika Parku odbywają się w placówkach oświatowych, w uzgodnionych z nauczycielami terminach i są dostosowane do wieku słuchaczy. Termin i temat należy uzgodnić telefonicznie dzwoniąc pod numer 48 612 34 41 lub 607 600 415. Podczas prelekcji i warsztatów wyświetlane są m.in. prezentacje multimedialne, filmy, a  ciekawe pomoce dydaktyczne, plansze i karty pracy wspierają proces przyswajania wiedzy przyrodniczej przez uczestników.

Propozycje tematów realizowanych w placówkach oświatowych:

Formy ochrony przyrody w Polsce.

Poznajemy walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. profesora Ryszarda Zaręby.

Czynna ochrona przyrody w Kozienickim Parku Krajobrazowym.

Las i jego mieszkańcy.

Charakterystyka wybranych gatunków ssaków zamieszkujących Kozienicki Park Krajobrazowy.

Poznajemy gatunki roślin i zwierząt poszczególnych warstw lasu.

Poznajemy gatunki inwazyjne roślin i zwierząt oraz ich wpływ na różnorodność biologiczną.

Porosty jako bioindykatory zanieczyszczeń powietrza.

Sowa mądra głowa.

Życie rodzinne bociana białego – od przylotu po sejmiki.

Panie bobrze gdzie się mieszka dobrze ?

Nie taki wilk straszny jak go malują.

Płazy - zwierzęta dwóch środowisk.

Poznajemy owady społeczne - pszczoła miodna.

Poznajemy owady społeczne - mrówki.

Nietoperz - nocny łowca.

Ślady i tropy zwierząt.

Dziuple i ich mieszkańcy.

Przygotowania roślin i zwierząt do zimy.

Zwierzęta zapadające w sen zimowy.

Przystosowania ptaków do życia w różnych środowiskach.

Ptaki zimujące w Polsce.

Zasady prawidłowego dokarmiania ptaków w okresie zimowym.

W jaki sposób możemy pomagać ptakom przez cały rok ?

Szkodliwość wypalania łąk i pastwisk.

Grzyby jadalne, niejadalne, trujące i chronione - rozpoznawanie gatunków, podstawowe zasady grzybobrania.

Szkolne laboratorium – Co się kryje w kropli wody ? Biologiczne i chemiczne badanie wody.

Szkolne laboratorium – badamy glebę.

Odpady segregujesz – środowisko ratujesz.

Zajęcia są bezpłatne

 

  • 1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 3
  • 30
  • 31
  • 32
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 4
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 46
  • 47
  • 48
  • 50
  • 51
  • 52
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 59
  • 6
  • 6
  • 60
  • 61
  • 62
  • 64
  • 7
  • 8