logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7  tel./fax.(48) 612 34 41   

Zajęcia terenowe

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego serdecznie zaprasza do udziału w terenowych zajęciach przyrodniczych.

Zajęcia prowadzone są na wyznaczonych trasach następujących ścieżek dydaktycznych:

1.Ścieżka dydaktyczna "Królewskie Źródła"

2. Ścieżka dydaktyczna „Nad Pacynką" 

3. Ścieżka przyrodniczo – krajobrazowa „Krępiec”

4. Ścieżka przyrodniczo – leśna „Jedlnia"  

Trasy ścieżek pozwalają na zapoznanie się z terenem Kozienickiego Parku Krajobrazowego pod względem przyrodniczym, historycznym i kulturowym. Przebieg niektórych ścieżek pokrywa się ze szlakami pieszymi lub rowerowymi. Na każdej ścieżce ustawione są tablice informacyjne będące skarbnicą ciekawych informacji.

W celu dokonania rezerwacji zajęć prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 48 612 34 41. Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: lub faxem 48 612 34 41.

Zajęcia są bezpłatne