logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Oferta edukacyjna Kozienickiego PK - konkursy przyrodnicze

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego organizuje konkursy przyrodnicze dla dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, podopiecznych placówek dla osób niepełnosprawnych oraz dorosłych.

Konkurs „Moje spotkania z Puszczą” (zasięg parkowy)

       Organizowany jest od 1990 roku. Celem konkursu jest aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, budowa postaw proekologicznych, zdobywanie i poszerzenie wiedzy przyrodniczej o Kozienickim Parku Krajobrazowym, poznanie miejsc szczególnie cennych przyrodniczo na terenie Kozienickiego PK, jako jednej z form ochrony przyrody w Polsce oraz pobudzenie potrzeby zachowania różnorodności biologicznej tego terenu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych z terenu miast i gmin leżących w granicach Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego okolic. Konkurs składa się z etapu szkolnego i parkowego oraz obejmuje cztery dziedziny w poszczególnych grupach wiekowych:

·  dla szkół podstawowych dziedziny: fotografia, literatura, plastyka I grupa wiekowa (wiek 7 – 9 lat), II grupa wiekowa (wiek 10 – 12 lat)

·  dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dziedziny: fotografia, literatura, test wiedzy o Kozienickim Parku Krajobrazowym

      III grupa wiekowa (wiek 13 – 15 lat), IV grupa wiekowa (wiek 16 – 19 lat)  

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prac w wybranej dziedzinie zgodnie z hasłem wiodącym w bieżącej edycji konkursu lub rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań sprawdzających wiedzę o Kozienickim Parku Krajobrazowym.

 

Konkurs „Szkolny karmnik” (zasięg parkowy)

Organizowany jest od 1993 roku. Celem konkursu jest propagowanie aktywnej formy ochrony ptaków w tym również gatunków chronionych poprzez dokarmianie ich w okresie zimowym. Działania podjęte w konkursie m.in. przyczyniają się do poprawy stanu ornitofauny, wyrabiają poczucie odpowiedzialności wśród uczestników konkursu za otaczające ich środowisko, inspirują przedszkolne i szkolne grupy oraz wspomagają rozwój osób niepełnosprawnych do działań na rzecz ochrony przyrody, uwrażliwiają na piękno przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt.

Konkurs adresowany jest do trzech grup: I gr. dzieci z przedszkoli, II gr. uczniowie szkół podstawowych, III gr. podopieczni placówek dla osób niepełnosprawnych z terenu miast i gmin leżących w granicach Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego okolic. Zadaniem uczestników konkursu jest systematyczne dokarmianie i ochrona ptaków w okresie zimowym oraz prowadzenie w swojej placówce oświatowej akcji informacyjno - edukacyjnej na temat gatunków ptaków zimujących w Polsce oraz zasad ich prawidłowego dokarmiania. Obowiązkiem uczestników konkursu jest prowadzenie dokumentacji z działań objętych w regulaminie (sprawozdanie, kronika zawierająca: kalendarium systematycznego dokarmiania ptaków, lista gatunków dokarmianych ptaków, rodzaj stosowanej karmy, zdjęcia z obserwacji). W czasie trwania konkursu powołane jury odwiedza wybrane placówki oświatowe w celu dokonania kontroli prowadzonej akcji zimowego dokarmiania ptaków.

 

Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” (zasięg ogólnopolski)

Organizowany jest od 2001 roku. Celem konkursu  jest pogłębianie wiedzy o parkach krajobrazowych Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz nabywanie umiejętności praktycznych dzięki rozpoznawaniu chronionych i pospolitych gatunków roślin i zwierząt oraz interpretacji mapy. Konkurs  składa się z pięciu etapów: szkolnego, gminnego, parkowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego. Adresowany jest  do uczniów szkół gimnazjalnych.

 

Pracownicy Zespołu ds. Kozienickiego PK prowadzą również liczne konkursy przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych podczas festynów z okazji: „Dnia Ziemi”, „Święta Polskiej Niezapominajki”, „Dni Puszczy Kozienickiej”, „Dożynek”.

 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 16
 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 9
 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 1
 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 10
 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 11
 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 12
 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 13
 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 14
 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 15
 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 2
 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 3
 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 4
 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 5
 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 6
 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 7
 • Konkurs Moje Spotkania z Puszczą 8
 • Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe 6
 • Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe 7
 • Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 1
 • Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2
 • Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 3
 • Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 4
 • Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 5
 • Konkurs Szkolny karmnik 1
 • Konkurs Szkolny karmnik 10
 • Konkurs Szkolny karmnik 11
 • Konkurs Szkolny karmnik 2
 • Konkurs Szkolny karmnik 3
 • Konkurs Szkolny karmnik 4
 • Konkurs Szkolny karmnik 5
 • Konkurs Szkolny karmnik 6
 • Konkurs Szkolny karmnik 7
 • Konkurs Szkolny karmnik 8
 • Konkurs Szkolny karmnik 9