logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Sala edukacyjna w siedzibie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

W siedzibie Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach znajduje się sala edukacyjna, w której prowadzone są pogadanki, warsztaty i spotkania przyrodnicze dla dzieci z przedszkoli, młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Sala wyposażona jest w tablicę interaktywną, dzięki czemu podczas zajęć wyświetlane są programy multimedialne, prezentacje oraz filmy przyrodnicze.

W sali mogą pomieścić się grupy liczące do 25 osób. W celu uzgodnienia terminu oraz tematu zajęć należy kontaktować się: tel. 48 612 34 41 lub 607 600 415;  adres e-mail:

 • 01 Sala edukacyjna w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 01. Sala edukacyjna w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 01.. Projekcja filmu pt. Woda krąży-woda wraca. Obieg wody w przyrodzie w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 02. Warsztaty chemiczno-przyrodnicze w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 03. Warsztaty chemiczno-przyrodnicze w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 04. Warsztaty-odkrywamy swiat pod mikroskopem w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 05.. Warsztaty-dkrywamy świat pod mikroskopem w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 06.Warsztaty-odkrywamy świat pod mikroskopem w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 07.Warsztaty-na tropie dzikich zwierząt w sali edukacyjnej w siedzibie KPK,fot. arch. KPK
 • 08.Warsztaty-na tropie dzikich zwierząt w sali edukacyjnej w siedzibie KPK,fot. arch. KPK
 • 09. Projekcja diaporamy pt.Kozienicki Park Krajobrazowy-cztery pory roku w sali edukacyjnej w siedzibie fot. arch. KPK
 • 10. Warsztaty eko-malowanie w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 11. Warsztaty eko-malowanie w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 12. Zimowe warsztaty, fot. arch. KPK
 • 13. Zimowe warsztaty w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 14. Zimowe warsztaty w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 15. Zimowe warsztaty w sali edukacyjnej w siedzibie Kozienickiego PK, fot. arch. KPK
 • 16. Zimowe warsztaty w sali edukacyjnej w siedzibie , fot. arch. KPK
 • 17. Warsztaty-Poznajemy płazy zamieszkujące Puszczę Kozienicką-w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 18. Warsztaty- Poznajemy płazy zamieszkujące Puszczę Kozienicką- w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 19. Warsztaty - Poznajemy rodzinę pszczelą, w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 21. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 22. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 23. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 24. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 25. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 26. Warsztaty-Badacz wody-w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 27. Warsztaty-Badacz wody-w sali edukacyjnej siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 28. Warsztaty-Badacz wody-w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK