chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Konkursy edukacyjne

Chojnowski Park Krajobrazowy organizuje rokrocznie wiele konkursów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu piaseczyńskiego. Informacja zamieszczana jest na stronie internetowej Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakładce "aktualności" oraz na stronie www.przyrodapiaseczna.pl

Wśród odbywających się corocznie konkursów wymienić należy:

1. Konkurs Parkowy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego - ogłaszany na wiosnę konkurs przeznaczony dla uczniów szkół z gmin na których terenie położony jest Chojnowski Park Krajobrazowy.

Konkurs co roku koncentruje się na tematyce Chojnowskiego PK, tak, aby zainteresować dzieci i młodzież terenem przyrodniczym, na którego obszarze mieszkają, a także jego walorami kulturowymi i historycznymi. Zadaniem w konkursie jest wykonanie pracy indywidualnej lub grupowej na zadany temat. W ubiegłych latach uczniowie m.in. tworzyli plakaty i filmy promujące park, makiety zabytków oraz projektowali ścieżki przyrodnicze.

2. Konkurs Powiatowy - ogłaszany jesienią, a trwający aż do maja konkurs przeznaczony dla uczniów szkół powiatu piaseczyńskiego. Głównym organizatorem konkursu jest Gmina Piaseczna, a współorganizatorami MZPK i Nadleśnictwo Chojnów.

W 2016-2017 roku szkolnym konkurs odbywa się pod hasłem "Rośliny zielne lasów łąk i pól". Tematy poruszane w ubiegłych latach to m.in. "Runo leśne Mazowsza", "Ssaki Polski", "Ptaki Mazowsza", "Płazy i gady Polski", "Różnorodność biologiczna Polski" i "Siedliska leśne".

Konkurs ma formę testu wiedzy połączonego ze sprawdzeniem umiejętności rozpoznawania gatunków (np. głosów zwierząt lub rozpoznawania roślin po charakterystycznych cechach). Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach: dwa z nich przeprowadzane się przez nauczycieli w szkołach, a trzeci i ostatni etap koordynowany jest przez organizatorów. Trzeci etap często poprzedzają warsztaty dla dzieci i młodzieży, która została do niego dopuszczona. Pracownicy Chojnowskiego Parku przygotowują materiały do nauki dla uczestników konkursu w formie prezentacji multimedialnych.

3. Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - konkurs wiedzy, organizowany przez porozumienie wszystkich parków krajobrazowych Polski, a koordynowany kolejno przez różne województwa. Ogłaszany latem; informacja zamieszczana jest na stronie internetowej Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych (zakładka "edukacja" na stronie głównej MZPK) oraz rozsyłana drogą mailową do współpracujących z Parkiem nauczycieli.

Konkurs odbywa się na etapach: szkolnym, gminnym, parkowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

4. Przyrodniczy konkurs dla klas I-III - organizowany od 2015 r. przez Szkołę Podstawową w Głoskowie przy współpracy z MZPK i Nadleśnictwem Chojnów. Jest to konkurs dla najmłodszych dzieci ze szkół podstawowych z obszaru Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci przyrodą już od najmłodszych lat oraz zainteresowanie udziałem w konkursach przyrodniczych w kolejnych latach nauki. W 2015 r. konkurs był ogłoszony pod hasłem "Święto drzewa", a w 2016 r. - "Życie lasu". Zadaniem dzieci było, odpowiednio, zapoznanie się z charakterystycznymi cechami wybranych gatunków drzew i warstw lasu. Wiedza była sprawdzana w formie turnieju wiedzy oraz zadań sportowych.

5. Konkurs "Dokarmiamy ptaki zimą - Szkolny karmnik" - organizowany przez MZPK we współpracy z Gminami Piaseczno i Konstancin-Jeziorna oraz Nadleśnictwem Chojnów.

Konkurs organizowany corocznie do 2016 r., promujący dokarmianie ptaków zimą. Do edycji 2014/2015 r. odbywał się w formie akcji dokarmiania ptaków, a zimą 2015/2016 r. ze względu na łagodny charakter zimy w formie konkursu wiedzy.

6. Pozostałe konkursy

Chojnowski Park Krajobrazowy dzięki dotacjom z gmin Piaseczno i Konstancin-Jeziorna oraz wsparciu Nadleśnictwa Chojnów organizuje również inne ciekawe konkursy. W ubiegłych latach były to m.in.:

Konkursy "Szkolny piórnik", "Szkolny zielnik", "Szkolny drzewnik" - organizowane w latach 2011-2014 r. konkursy w których dzieci i młodzież miały za zadanie stworzenie albumu znalezionych na terenie Parku okazów piór, roślin zielnych i elementów drzew. Konkurs miał za zadanie aktywizację uczniów w okresie letnim oraz zainteresowanie przyrodą.

Konkurs "Na pomoc owadom zapylającym" - konkurs zorganizowany w 2015 r. we współpracy z Kołem pszczelarzy w Piasecznie, Nadleśnictwem Chojnów i Gminą Piaseczno oraz w 2016 r. z ww. instytucjami oraz Gminą Konstancin-Jeziorna. W ramach konkursu uczniowie tworzyli hotele dla owadów, projektowali ogrody roślin miododajnych oraz komiksy "Rok z życia pszczoły".

Konkurs "Segregacja - wspólna sprawa" - przeznaczony dla dzieci ze szkół z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, zorganizowany w 2014 r. Konkurs miał na celu promocję skutecznej i prawidłowej segregacji odpadów. W ramach konkursu uczniowie szkół podstawowych poszukiwali dzikich wysypisk oraz tworzyli prace plastyczne ukazujące jak funkcjonuje segregacja odpadów w ich domu. Uczniowie szkół gimnazjalnych wzięli udział w teście wiedzy na temat segregacji.

Konkurs mikołajkowy "Idzie Mikołaj przez las do dzieci, a zamiast worka z prezentami niesie worek ze śmieciami" - zorganizowany w 2012 r. powiatowy przyrodniczy konkurs artystyczny dla szkół, w ramach którego dzieci miały za zadanie przygotowanie krótkiej formy teatralnej, kabaretowej, pantomimicznej lub krótkiego spektaklu teatralnego oraz odegranie go w dniu 6 grudnia podczas Festiwalu Mikołajkowego.

Konkurs i konferencja "Uczymy się i nauczamy jak chronić Parki Krajobrazowe Mazowsza" - zorganizowany w 2012 r. konkurs przeznaczony dla klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III szkół gimnazjalnych. Młodsze dzieci miały za zadanie wytworzenie z odpadów przedmiotu codziennego użytku, a starsi przygotowywali prelekcje na temat związany z ochroną przyrody Mazowsza.

 • Finał konkursu Szkolny drzewnik w 2014 r
 • Finał konkursu Szkolny zielnik w 2011 r
 • Finał konkursu parkowego w 2012 r
 • Finał konkursu powiatowego Runo leśne Mazowsza - 2014 r
 • Komisja konkursowa konkursu Na pomoc owadom zapylającym - 2016 r
 • Konkurs Segregacja - wspólna sprawa - 2014 r
 • Konkurs Uczymy i nauczamy jak chronić parki krajobrazowe Mazowsza - 2012 r.
 • Konkurs mikołajkowy - 2012 r.
 • Konkurs Życie lasu - 2016 r
 • Kontrola karmników w ramach konkursu Szkolny karmnik w 2014 r
 • Rozpoznawanie porostów i mchów w ramach konkursu powiatowego Runo leśne Mazowsza w 2014 r
 • konkurs edukacyjny - Zimowe Zwyczaje Ptaków - uczestnicy rozpoznają nasiona
 • konkurs edukacyjny - Zimowe Zwyczaje Ptaków - uczestniczki budują karmnik z butelki plastikowej
 • konkurs edukacyjny - Życie Lasu w Głoskowie w 2016 r.
 • konkursy edukacyjne - uczestnicy parkowego etapu konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski
 • konkursy edukacyjne - wręczenie nagród zwycięzcom

Fot. archiwum MZPK