05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Parkowi "stuknęła" trzydziestka Linia Otwocka 25.09-01.10. 2017 r.