05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail: