05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Aktualności

Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Z tej okazji przypominamy o konieczności ochrony obszarów wodno-błotnych oraz ich wartości: dla przyrody i bioróżnorodności, ale także dla społeczeństwa. Mokradła pomagają filtrować wodę i uzupełniać zapasy wody gruntowej, chronią przed powodziami, łagodzą negatywne skutki zmian klimatu, a także stanowią cenne tereny dla turystyki i rekreacji.

Czytaj dalej...