05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie planu ochrony BPK - spotkanie drugie

W dniu 9 listopada 2017r. w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie odbyło się drugie spotkanie interesariuszy w ramach sporządzania planu ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Plan ochrony opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Czytaj dalej...

"Szkoła równych szans" projekt realizowany na terenie Kozienickiego PK

Kozienicki Park Krajobrazowy uczestniczył w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Szkoła równych szans VI edycja”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych uczniów. W ramach projektu uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozienicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej – oddziały gimnazjalne w Świerżach Górnych skorzystali z oferty edukacyjnej Kozienickiego PK.

Czytaj dalej...