05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Aktualności

„Drzewo w krajobrazie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” - konkurs

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ogłasza konkurs promujący cenne tereny przyrodnicze i rekreacyjne BPK pn. „Drzewo w krajobrazie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”. Celem konkursu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej, inspirowanie dzieci do poznawania najbliższej okolicy, a także walorów przyrodniczych i historycznych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego oraz stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej i zachęcanie do aktywnego spędzania czasu.

Czytaj dalej...