05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Aktualności

„Przyrodniczy konkurs edukacyjny o Brudzeńskim Parku Krajobrazowym”

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ogłasza konkurs promujący cenne tereny przyrodnicze i rekreacyjne Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Celem konkursu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej, edukacja ekologiczna, inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania najbliższej okolicy i walorów przyrodniczych i historycznych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego oraz stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej, a także zachęcanie do aktywnego spędzania czasu. Bardzo liczymy na waszą pomysłowość i życzymy powodzenia.

Czytaj dalej...

Dąb "Bartek" przy siedzibie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Dąb Bartek rosnący w Zagnańsku, w województwie świętokrzyskim, to najsłynniejsze drzewo w Polsce i jedna z największych atrakcji turystycznych. Swoją popularność zawdzięcza budowie i wiekowi. Chociaż naukowcy określili jego wiek na ok. 650 lat to według tradycji ma 1200 lat. Niestety jego stan pogarsza się. Spróchniały pień, uszkodzone konary spowodowały konieczność ustawienia teleskopowych podpór i umieszczenie wewnątrz pnia betonowych plomb. 

Czytaj dalej...