05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Aktualności

Pałac Paderewskich w Kaliskach

Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupił od powiatu węgrowskiego wybudowany w 1904 r. Pałac Paderewskich w Kaliskach (koło Łochowa). 5 grudnia 2016 roku marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska podpisali akt notarialny.

Czytaj dalej...

Wyniki przyrodniczego konkursu ekologicznego dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła walorów przyrodniczych i krajobrazowych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Konkurs zaplanowany został dla trzech kategorii wiekowych, w dwóch rodzajach szkół – szkole podstawowej i szkole gimnazjalnej. Miał on na celu aktywizowanie dzieci do zapoznania się z wartościami przyrodniczymi i krajobrazowymi parku. Konkurs poprzez podział na trzy kategorie wiekowe pozwolił na aktywizowanie uczniów w sposób dostępny dla ich możliwości percepcyjnych i zdolności poznawczych.

Czytaj dalej...