05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Aktualności

Studium szkicowe dzikich ptaków

W piątek 28 czerwca Ośrodek edukacyjny „Baza Torfy” odwiedziła grupa młodych artystów z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku, która uczestniczyła w letnich warsztatach rysunku i malarstwa pod kierownictwem pani Moniki Gajdy-Widulińskiej.

Czytaj dalej...

Finał „Przyrodniczego konkursu edukacyjnego o Brudzeńskim Parku Krajobrazowym”

W dniu 14 czerwca 2019 r. odbył się finał „Przyrodniczego konkursu edukacyjnego o Brudzeńskim Parku Krajobrazowym”.  Celem konkursu było rozbudzenie świadomości ekologicznej, inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania najbliższej okolicy i walorów przyrodniczych i historycznych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego oraz stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej, a także zachęcanie do aktywnego spędzania czasu.

Czytaj dalej...