05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Aktualności

Nowe mapy BPK

Zespół Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego opracował nowe mapy zaktualizowane o plan ochrony parku.  Na mapie zostały zwizualizowane dane przestrzenne odnoszące się do uwarunkowań przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Możemy zobaczyć takie obiekty jak: formy ochrony przyrody, granice parku i otuliny, przebieg ścieżek i szlaków turystycznych oraz lokalizację obiektów turystycznych.

Czytaj dalej...