05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Aktualności

Święto plonów 2021

W niedzielę 29 sierpnia br. mieszkańcy Mazowsza świętowali zakończenie tegorocznych żniw. Dożynki odbyły się w Muzeum Wsi Radomskiej pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Czytaj dalej...

XI edycja konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Czytaj dalej...