05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Aktualności

V Młodzieżowe Forum Ekologiczne

W ubiegły piątek, dnia 19 maja 2017 w Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie odbyło się V Młodzieżowe Forum Ekologiczne. Oprócz części artystycznej, podczas forum rozstrzygnięto kategorie gimnazjalne dwóch naszych konkursów przyrodniczych: Niska Emisja oraz Intruzi w chaszczach Chojnowskiego Parku.

Czytaj dalej...

XVI Święto Polskiej Niezapominajki

Dzień Polskiej Niezapominajki  to święto, którego celem jest promowanie walorów przyrody, przypominanie o konieczności ochrony środowiska i zachowania różnorodności biologicznej Polski. Symboliczna niezapominajka ma zachęcać nas wszystkich do pamiętania  o bliskich osobach, życzliwego otwarcia się na drugiego człowieka oraz kultywowania  lokalnych tradycji.

Czytaj dalej...