05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Aktualności

Jesienne prace porządkowe w BPK

Tegoroczna aura pogodowa sprzyja pracom terenowym. Zespół Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego wykonał inwentaryzację i czyszczenie kilkudziesięciu tablic informacyjnych położonych na terenie parku i jego otuliny. Wyczyszczone zostały tablice informacyjne: na ścieżce ornitologicznej, szlaku krajobrazowo-historycznym, ścieżce edukacyjnej w Murzynowie oraz tablice Nadleśnictwa Płock i Starostwa Powiatowego oraz tablice graniczne BPK.

Czytaj dalej...

Nowa interaktywna mapa BPK

Zespół Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego opracował nową mapę interaktywną w oparciu o plan ochrony parku.  Na mapie zostały zwizualizowane dane przestrzenne odnoszące się do uwarunkowań przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych występujących w granicach parku i otuliny oraz działania ochronne.

Czytaj dalej...

Barwy Jesieni w NPK

Nadeszła złota, polska jesień. Drzewa i krzewy mienią się różnymi kolorami: żółcią, brązem i czerwienią.  Ostatnie promienie słońca próbują jeszcze zatrzymać się na liściach, natura pokazuje swoje piękno i siłę tuż przed zimową hibernacją.

Czytaj dalej...