05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Aktualności

Nowe tablice informacyjne w BPK

Brudzeński Park Krajobrazowy wzbogacił się o sześć nowych tablic informacyjnych. Pierwsza zlokalizowana jest przy biurze Zespołu ds. BPK w Siecieniu i dotyczy podstawowych informacji o położeniu, florze i faunie, formach ochrony przyrody zlokalizowanych w obszarze parku.

Czytaj dalej...