05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Aktualności - MZPK

X edycja konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił X już edycję konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Cele Konkursu to przede wszystkim popularyzowanie idei wolontariatu, promowanie wiedzy o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Czytaj dalej...

Informacja w sprawie dnia wolnego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2020 Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych z dnia 15.04.2020 r. informujemy, że 14 sierpnia 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych w zamian za święto w dniu 15 sierpnia 2020 r. przypadające w sobotę.

Czytaj dalej...