05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Perły Polskiej Przyrody - Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

 Wdecki Park Krajobrazowy zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Perły Polskiej Przyrody. Konkurs ma na celu prezentację bioróżnorodności przyrodniczej Polski poprzez przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców walorów przyrodniczych Polski.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wdeckiego Parku Krajobrazowego:
regulamin konkursu -
http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/wpk/wpk-konkurs-foto/wpk-konkurs-foto-regulamin
karta zgłoszeniowa -
http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/wpk/wpk-konkurs-foto/karta-zgloszeniowa
Informacje odnośnie konkursu będą również zamieszczane na profilu
społecznościowym Facebook poświęconemu konkursowi fotograficznemu -
https://www.facebook.com/PerlyPolskiejPrzyrody