05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

15.10.2016 r. - pracująca sobota w MZPK

Zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2016 Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych z dnia 25.04.2016 roku

ustala się dzień 31 października 2016 r. dniem wolnym od pracy w MZPK

za odpracowaniem w dniu 15 października 2016 roku.