05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Czyste lasy na Mazowszu - 2015 r.

Minął kolejny rok akcji „Czyste lasy na Mazowszu”. Współpraca pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie, Zarządem Województwa Mazowieckiego i Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych rozpoczęła się we wrześniu 2011 roku. 

Osadzeni sprzątają zaśmiecane wciąż lasy, likwidują nielegalne wysypiska, porządkują ścieżki przyrodnicze. W 2015 roku zebrano na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych około 336,4 m3 różnego rodzaju śmieci (około 47 kontenerów).