07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Aktualności - NPK

Konferencja naukowa pn. „Krajobraz w percepcji społecznej”

W dniach 3 – 5 października 2018 roku, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika, odbyła się konferencja naukowa pn. „Krajobraz w percepcji społecznej”, którą zorganizowali: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Współorganizatorami konferencji byli: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Nadbużański Park Krajobrazowy.

Czytaj dalej...

Seniorzy w Julinie

W dniu 30 sierpnia 2018 roku nową siedzibę Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego odwiedzili seniorzy – słuchacze Specjalistycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Czytaj dalej...