07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ceranowie sprzątają miejsca pamięci na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Na terenie Nadbużańskiego Parku Narodowego znajduje się dużo miejsc upamiętnienia martyrologii narodu polskiego i walk o niepodległość. Wiele z nich jest opuszczonych i zaniedbanych. Zbliża się dzień Wszystkich Świętych – czas pamięci i porządkowania grobów.

Z inicjatywy Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, młodzież Szkoły Podstawowej w Ceranowie im. Ludwika Górskiego czynnie włączyła się w sprzątanie opuszczonych miejsc pamięci narodowej znajdujących się w granicach NPK na terenie Gminy Ceranów.
W dniu 28.10 2019 r., pod kierownictwem Janusza Kura – strażnika NPK, około godziny 9.00 młodzież Szkoły wraz z opiekunami wyruszyła w teren. Pierwszym celem był pomnik w miejscowości Jagodnik poświęcony ofiarom bitwy stoczonej w tym miejscu. Następnie udano się do miejscowości Długie Grzymki gdzie znajduje się mogiła zamordowanych partyzantów. Oba miejsca związane są z okresem II wojny światowej.
Praca polegała na koszeniu trawy, wygrabianiu liści, myciu mogił, kopaniu ziemi, sprzątnięciu śmieci.
Przy okazji sprzątania młodzież dowiedziała się o historii związanej z tymi miejscami.
W akcji udział wzięły uczennice kl. VII i VIII pod opieką p. Joanny Ślepowrońskiej i Ewy Kobryńczuk.
Na zakończenie złożono kwiaty i zapalono znicze.

  • Mogiła w Długich Grzymkach
  • Mogiła w Długich Grzymkach2
  • Pomnik w Jagodniku1
  • Pomnik w Jagodniku2