07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

20 października Dniem Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wykonując zalecenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej od 2016 r. ogłasza dzień 20 października Dniem Krajobrazu. Zespół ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego wspólnie z partnerami włączył się w propagowanie tej akcji współorganizując tzw. „spacery krajobrazowe”.

  W tym dniu oraz w dniach poprzedzających lub bezpośrednio następujących wspólnie świętowaliśmy trzeci Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Celem organizacji takich spacerów było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, procesów które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, postępujących zagrożeń, czy kultywowanych w nim tradycji.
W tym roku, promowana była wartość wody w krajobrazie, w tym wód śródlądowych. Tegoroczne działania prowadzone były więc pod hasłem „Woda w krajobrazie”.
Do akcji włączyły się niektóre okoliczne szkoły:
- Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach – Grubakach;
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ignaś" i "Helenka" w Kaliskach;
- Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa "Julin" im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich  w Kaliskach;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie;
- Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.
W ten sposób wspólnie z tymi placówkami i nauczycielami opiekującymi się poszczególnymi grupami podjęliśmy wysiłek popularyzowania wiedzy w zakresie znaczenia wody w kształtowaniu krajobrazów historycznych i współczesnych, jak również roli wody w krajobrazach przyrodniczych i kulturowych.
Szczegółowy opis poszczególnych wydarzeń zamieścimy na stronie w formie odrębnych informacji.

  • Finał konkursu Nasza rzeka Liwiec w Szkole Podstawowej w Kaliskach
  • Spacer nad Liwiec wychowanków  placówek Ignaś i Helenka
  • Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego  w Urlach w drodze do ujęcia wody
  • Uczniowie Szkoły Podstawowej w Górkach-Grubakach nad Liwcem
  • Uczniowie Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w  Łochowie nad Liwcem
  • Uczniowie Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Łochowie w oczyszczalni ścieków