07-130 Łochów, ul. Kaliska 93, były Dom Dziecka "Julin" tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Ptakoliczenie w Pułtusku - podsumowanie

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę stycznia odbyła się wycieczka w ramach akcji Zimowego Ptakoliczenia, którą zorganizował Nadbużański Park Krajobrazowy. Zbierając się na rynku w Pułtusku, po wysłuchaniu informacji o tegorocznej akcji i uzbrojeniu się w lornetki rozpoczęliśmy spacer w poszukiwaniu ptaków.

Trasa wycieczki biegła wokół Domu Polonii następnie udaliśmy się w stronę kanałku Duszek i przeszliśmy wzdłuż niego od kładki na rzece Narew do wysokości alei Polonii i wróciliśmy nią ponownie na rynek. Podliczając gatunki jakie udało nam się zaobserwować, zobaczyliśmy 18 gatunków ptaków. Poniżej szczegółowa lista zaobserwowanych gatunków ptaków:

 

Ptakoliczenie w Pułtusku 27.01.2019 r.

l.p.

Gatunek

Ilość

1

kaczki krzyżówki

418

2

łabędź niemy

27

3

sikorka bogatka

13

4

gołąb

12

5

gil

8

6

kawka

8

7

kormoran

5

8

mewa siwa

5

9

mazurek

4

10

sikorka modra

4

11

wróbel

4

12

kowalik

2

13

grubodziób

1

14

kos

1

15

kwiczoł

1

16

sójka

1

17

sroka

1

18

wrona siwa

1

 • 01. Początek spaceru
 • 02. Obserwacje
 • 03. Gniazdo
 • 04. Obserwacje grubodzioba przez lunetę
 • 05. Kaczki krzyżówki
 • 06. Przewodnik przedstawia informację o obserwowanych gatunkach
 • 07. Kaczki pływające po kanałku Duszek
 • 08. Nauczyliśmy się rozróżniać wróble od mazurków
 • 09. Nad rzeką oprócz kaczek mogliśmy jeszcze oglądać łabędzie nieme i kormorany
 • 10. Klienci przydomowych karmników
 • 11. Kolejne ciekawostki o ptakach
 • 12. Kwiczoł zaobserwowany pod koniec spaceru