07-130 Łochów, ul. Kaliska 93, były Dom Dziecka "Julin" tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski

W dniu 12 listopada 2018 r. w Kaliskach przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Odnowicieli Rzeczypospolitej Polskiej Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Macieja Rataja i Wincentego Witosa z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Na początku Pan Sylwester Chołast – Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych uroczyście przywitał zgromadzonych gości. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi następujący goście: Pan Adam Struzik  - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Ewa Orzełowska  - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, Pani Halina Ulińska – Wicestarosta Węgrowski, Pan Andrzej Kruszewski – członek  Zarządu Powiatu Węgrowskiego, Pan Wojciech Ożga - przewodniczący Rady Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Pani Urszula Kalinowska przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie, Pan Jacek Owsianka - radny Rady Miejskiej w Łochowie, Pani Małgorzata Siuchta - Dyrektor Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej ,,Julin'' im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w Kaliskach, Pan Andrzej Suchenek - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych w Łochowie, Pani Maria Łopuska - Dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

Następnie pod pomnikiem złożyli kwiaty Pan Adam Struzik  - Marszałek Województwa Mazowieckiego wraz z  Panią Ewą Orzełowską - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i Panią Beatą Waluś – Kierownikiem ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski wraz z Panią Haliną Ulińską – Wicestarostą Węgrowskim i Panem Andrzejem Kruszewskim - członkiem Zarządu Powiatu Węgrowskiego, Pan Sylwester Chołast – Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych wraz z Robertem Beliną – Wicedyrektorem Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych i Panią Ewą Sychut – Czaplą – pracownikiem Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Pani Urszula Kalinowska przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie wraz z Panem Andrzejem Suchenkiem - Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych w Łochowie i Panem Jackiem Owsianką - radnym Rady Miejskiej w Łochowie.

Kolejnym punktem uroczystości było zwiedzanie Sali Muzealnej poświęconej Helenie i Ignacemu Janowi Paderweskim, po czym w kilku słowach zostały przedstawione ich osoby przez dr Mirosława Roguskiego – autora  książek i publikacji o powiecie węgrowskim oraz przez pana Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego.

Po wykładzie Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych zaprezentował gościom bibliotekę i pracownię przyrodniczą w Mazowieckim Centrum Edukacji Ekologicznej im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich.

 • 01. Pomnik Odnowicieli Rzeczyposlolitej Polskiej
 • 02. Sztandar
 • 03. Goście
 • 04. Przemówienie Pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • 05. Przemówienie Pana Krzysztofa Fedorczyka - Starosty Węgrowskiego
 • 06. Złożenie kwiatów
 • 07. Pan Adam Struzik składa kwiaty pod Pomnikiem Odnowicieli Rzeczypospolitej
 • 08. Złożenie kwiatów
 • 09. Złożenie kwiatów
 • 10. Złożenie kwiatów
 • 11. Sala muzealna
 • 12. Sala muzealna
 • 13. Sala muzealna
 • 14. Sala muzealna
 • 15. Przemówienie Sylwestra Chołasta - Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych
 • 16. Goście
 • 17. Wykład dr Mirosława Roguskiego
 • 18. Wykład Pana Krzysztofa Fedorczyka - Starosty Węgrowskiego
 • 19. Goście
 • 20. Pracownia przyrodnicza z biblioteką
 • 21. Pracownia przyrodnicza z biblioteką