07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Czyściej w NPK

Kolejny już raz zakończyliśmy z niezłym wynikiem cykliczną akcję sprzątania śmieci z  terenu NPK pn.”Czyste lasy na Mazowszu”. Do działań zostało "zatrudnionych" czterech osadzonych odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Warszawa- Białołęka Oddziale Zewnętrznym  w Popowie. Do prac przyłączyły się Urzędy Gmin w Łochowie, Stoczku i Pokrzywnicy, które początkowo wskazały miejsca najbardziej zaśmiecone, a potem sponsorowały odbiór i  wywóz  odpadów zebranych podczas sprzątania do ich składowiska.

Porządki rozpoczęliśmy od Gminy Łochów, pracami została objęta część lasu przy ul. Wyspiańskiego w Łochowie, las przy drodze Budziska – Kaliska, fragment brzegu rzeki Liwiec na wysokości Łochowa, las w pobliżu leśniczówki Kamionna, droga leśna biegnąca od Lasek do drogi krajowej nr 50 oraz leśnego wysypiska przy ul. Żeromskiego w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie.
Następnie zebraliśmy śmieci z dróg z terenu Gminy Stoczek m.in. Grabowiec – Stoczek – Sadowne, Stoczek – Miednik, Stoczek – Topór, Stoczek – Gruszczyno.
Na koniec usunęliśmy śmieci ze skarpy rzeki Narew w miejscowości Gzowo gm. Pokrzywnica i posprzątaliśmy odpadki z wału przeciwpowodziowego na odcinku Łacha – Holendry. W sumie udało nam się zebrać podczas kilku dni ok. 24m3 nieczystości zalegających w lasach i przy drogach.

 • Część lodówki znalezionej w lesie w Kaliskach
 • Małe składowisko odpadów nad rzeką Liwiec
 • Małe składowisko sprzętu RTV w lesie w Kaliskach
 • Odpady zlokalizowane przy drodze leśnej Laski - Kamionna
 • Opony i inne odpady zlokalizowane przy drodze leśnej Laski - Kamionna
 • Osadzeni sprzątają las w Kaliskach
 • Osadzeni sprzątający śmieci
 • Składowisko butelek szklanych znalezione przy rzece Liwiec
 • Składowisko odpadów przy Szkole Nr1 w Łochowie
 • Smieci w lesie w Kaliskach
 • Sprzątanie drogi Topór - Stoczek
 • Stare odpady znalezione nad rzeką Liwiec
 • Uprzątnięte śmieci z brzegu rzeki Liwiec
 • Uprzątnięte śmieci z lasu w Kaliskach
 • Worek odpadów nad skarpą w Gzowie
 • Worki z gruzem budowlanym znalezione w lesie w Kaliskach
 • Zaśmiecony brzeg rzeki Liwiec
 • miniatura
 • uprzątnięte smieci ze skarpy w Gzowie
 • Śmieci do posprzątania na skarpie przy rzece Narew
 • Śmieci przed sprzątaniem na skarpie przy rzece Narew
 • Śmieci w lesie w Kaliskach
 • Śmieci zebrane przy rzece Liwiec

 

Sprzątanie świata w Zuzeli.

Specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy zorganizował akcję "Sprzątanie świata" na terenie NPK. Wzięło w niej udział 25 osób.

zuz1.JPG

zuz 2.JPG

zuz3.JPG