07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Zwiedzamy NPK - relacje z wycieczek i prezentacje

Zwiedzamy NPK - relacje z wycieczek i prezentacje

pt.jpg

Ptasia akademia - relacja uczestników wycieczki z 16 kwietnia

Fundacja Lokalna Akcja Specjalna z siedzibą w Milanówku  zorganizowała wycieczkę   w ramach projektu "Ptasia Akademia" tym razem na terenie naszego parku.

Całą uwagę goście skierowali  głównie na ptaki ściśle związane z terenami podmokłymi i doliną rzeczną czyli: kulik wielki, rybitwa rzeczna, rybitwa czarna, brodziec piskliwy, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna, żuraw, bocian biały, czapla siwa,  derkacz. Rzadko, ale jednak można tu spotkać też zimorodki i żołny.

pt3.jpg

Zawodowy znawca drzew oprowadził gości po położonym w polodowcowej niecce otoczonej zwydmieniami morenowymi Torfowisku Kules. Odbyły się również przyrodnicze warsztaty dotyczące gatunków drzew występujących nad Bugiem. Można było  dowiedzieć się jak długo dojrzewa szyszka sosny, które drzewo iglaste rośnie najszybciej, a które wytwarza miliony nasion, co jest najlepsze dla rzeźbiarzy, a co do wędzenia i co to  jest bukiew.

pt2.jpg

pt4.jpg

Spotkanie rozpoczął  film niezapomnianego Artura Tabora pt. „Nadbużański Park Krajobrazowy” - krótki i niezwykły. Na koniec goście  odwiedzili  Muzeum Etnograficzno- Przyrodniczym w Kamieńczyku. To nie jest zwykłe muzeum, ale dzieło lokalnego pasjonata-gawędziarza.

pt1.jpg

W dniu 16 czerwca grupa dzieci wraz z opiekunkami ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Siedlcach wyruszyła na wycieczkę w dolinę Bugu.

z1.jpg

Zwiedzanie rozpoczęli od Drohiczyna. Dzielnie zdobyli Górę Zamkową w Drohiczynie, a następnie przepłynęli promem na drugą stronę Bugu, do miejscowości Bużyska.

z2.jpg

z3.jpg

z4.jpg
 

Tam po krótkim odpoczynku przemieścili się do Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.

Pani przewodnik bardzo ciekawie opowiedziała historię Zespołu dworsko-parkowego, który istnieje od ok. 1852 r. Zaprezentowała eksponaty, które się tam znajdują.

 

z5.jpg

z6.jpg

z7.jpg
Ognisko w tak urokliwym miejscu uświetniło całą wycieczkę.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Muzeum Regionalnego w Dąbrowie, gmina Przesmyki, który stanowi oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/490/493/728/muzeum.ziemianstwa.w.dabrowie.html

W dniu 30 maja na warsztaty zielnikowe przybyła grupa  17 studentów wydziału rolnictwa w Ciechanowie. W deszczowy dzień zbierali okazy ciekawych roślin. 

ciech1.jpg

ciech2.jpg


Na koniec odbyły się zajęcia w sali edukacyjnej NPK w Łochowie.

ciech3.jpg

ciech4.jpg


Nie tylko na terenie NPK można  przedstawić naszą działalność w zakresie ochrony przyrody. W dniach 1-3 czerwca zostaliśmy zaproszeni na ogólnopolską konferencję "Płazy - znaczenie, zagrożenia i ochrona" organizowaną przez Stowarzyszenie "Człowiek i przyroda" na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

wpn1.jpg

wpn2.jpg

wpn3.jpg


Nasz  kilkuletni dorobek  ochrony płazów został przedstawiony w postaci posteru. Bardzo szybko rozeszły się nasze wydawnictwa związane z płazami: folder i pocztówki.